Λάμια

Image

Πρόσωπο της Αρχαιότητας, γνωστή από τη σχέση της με τον Δημήτριο* τον Πολιορκητή. Σύμφωνα με όσα αφηγείται ο Πλούταρχος στον Βίο Δημητρίου (16), ο Δημήτριος, κατά τη διάρκεια των πολέμων του για την κατάληψη της Κύπρου, νίκησε σε βίαιη ναυμαχία κοντά στην κυπριακή Σαλαμίνα τον Πτολεμαίο Α' και έγινε κύριος πολλών λαφύρων. Ανάμεσα σ' αυτά ήταν και η «περιβόητη», όπως την ονομάζει ο Πλούταρχος, Λάμια, που αρχικά εκτιμάτο για την αυλητική της τέχνη, αργότερα όμως διέπρεψε και στον έρωτα. Μολονότι ήταν πια σε ώριμη ηλικία, κατέκτησε με τα θέλγητρά της τον πολύ νεότερό της Δημήτριο, τόσο, ώστε να τον έχει αποκλειστικά δικό της, μολονότι και άλλες γυναίκες τον διεκδικούσαν. Η κυριαρχική της επιβολή στον Δημήτριο ήταν τόσο μεγάλη, ώστε, όπως σημειώνει αλλού ο Πλούταρχος (Βίος Δημ., 27), ένας από τους κωμικούς ποιητές την ονόμασε επιτυχημένα «Ἑλέπολιν», δηλαδή πολιορκητική μηχανή, καταστροφέα πόλεων. Ο Κύπριος Δημοχάρης ο Σόλιος ονόμαζε τον Δημήτριο «Μύθον», γιατί και σ' αυτόν, όπως και στον μύθο, υπήρχε Λάμια. Στην περίπτωση του Δημητρίου όχι ανθρωποφάγος, αλλά ακόρεστη σε αδιάκοπες οικονομικές απαιτήσεις.