Αρμοστής

Image

Τίτλος διοικητή σε αγγλικές αποικίες. Τον τίτλο του ύπατου αρμοστή (High Commissioner) έφεραν κατά την πρώτη περίοδο της Αγγλοκρατίας και οι Άγγλοι διοικητές της Κύπρου, από τον Ιούλιο του 1878 μέχρι και τον Μάιο του 1925. Από τον Μάιο του 1925 και μέχρι το τέλος της Αγγλοκρατίας (Αύγουστος του 1960), οι διοικητές της Κύπρου έφεραν τον τίτλο του κυβερνήτη (Governor).

 

Από τον Ιούλιο του 1878 μέχρι και τον Μάιο του 1925 υπηρέτησαν στην Κύπρο συνολικά εννέα ύπατοι αρμοστές, κατάλογος των οποίων βρίσκεται στο λήμμα Αγγλοκρατία.

 

Η επίσημη κατοικία του Άγγλου αρμοστή στην Κύπρο, που ήταν το σημερινό προεδρικό μέγαρο, ονομαζόταν αρμοστείον και, μετά το 1925, κυβερνείον. Η διοικητική κρατική μηχανή του αρμοστή ονομαζόταν αρμοστεία.

 

Μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, τον τίτλο του ύπατου αρμοστή φέρουν τιμητικά οι πρεσβευτές της Κύπρου στο Λονδίνο και της Αγγλίας στη Λευκωσία, καθώς και οι διπλωματικοί αντιπρόσωποι της Κύπρου σε χώρες της Κοινοπολιτείας και οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι των χωρών αυτών στην Κύπρο.