Λέδριον τέμενος

Image

Τέμενος που υφίστατο στην αρχαία κυπριακή πόλη Λέδρες (τη σημερινή πρωτεύουσα Λευκωσία), κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα. Το τέμενος αυτό ήταν αφιερωμένο στη θεά Αφροδίτη. Ως Λέδριον τέμενος Παφίας (Λέδριον επειδή βρισκόταν στις Λέδρες) μαρτυρείται σε αναθηματική επιγραφή του 4ου π.Χ. αιώνα που έχει βρεθεί, κι εξυμνεί τον βασιλιά της Πάφου Νικοκλή