Λεοντάρι βουνό

Image

Γνωστό και ως Λόφος του Λιονταριού. Άλλη ονομασία με την οποία απαντάται ο τραπεζοειδής λόφος Άρωνας στην περιοχή Αθαλάσσας, κοντά στη Λευκωσία. Στην κορυφή του υπάρχουν αρχαιότητες ενώ κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας υπήρχε κάστρο. Βλέπε λεπτομέρειες στα λήμματα Άρωνας και Λα Κάβα κάστρο, ονομασία με την οποία ήταν γνωστό το κάστρο του λόφου αυτού.