Μερσιννίκκιν

Μικρός συνοικισμός και δασικός σταθμός της επαρχίας Αμμοχώστου, μέσα στο δάσος της Καντάρας. Βρίσκεται στην κατεχόμενη από το 1974 από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής περιοχή της Κύπρου. Από διοικητικής απόψεως, ο οικισμός περιλαμβάνεται στη διοικητική έκταση του χωριού Άρτεμη.

 

Το Μερσιννίκκιν είναι κτισμένο στη νότια πλευρά του Πενταδάκτυλου, σε μέσο υψόμετρο 270 μέτρων. Από γεωλογικής απόψεως, είναι τοποθετημένο πάνω στις αποθέσεις του φλύσχη των σχηματισμών Κυθρέας και Αρδάνων - Καλογραίας. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν ξερορεντζίνες. Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται ο συνοικισμός κυμαίνεται περί τα 540 χιλιοστόμετρα.

 

Από συγκοινωνιακής απόψεως, το Μερσιννίκκιν συνδέεται στα βορειοανατολικά με τον οικισμό της Καντάρας (περί τα 19 χμ.) και στα νοτιοανατολικά με το χωριό Πλατάνι (περί τα 3 χμ.). Συνδέεται επίσης στα νοτιοδυτικά με τον ασφαλτόστρωτο δρόμο που συνδέει το χωριό Λευκόνοικον με τον παραλιακό δρόμο της παράκτιας πεδιάδας της Κερύνειας.