Λιαστρικά

Image

Παραθαλάσσια τοποθεσία στη βόρεια ακτή της Κύπρου, στη διοικητική έκταση του χωριού Ακανθού. Στην τοποθεσία αυτή βρίσκεται σημαντικός αρχαιολογικός χώρος. Σύμφωνα προς τις επισκοπήσεις που έχουν γίνει παλαιότερα, τα αρχαία κατάλοιπα αποδεικνύουν την ύπαρξη μεγάλης πόλης. Πιστεύεται ότι η πόλη που βρισκόταν στην τοποθεσία αυτή ήταν το Αφροδίσιον*.

 

Μερικοί παλαιότεροι ερευνητές τοποθετούν το Αφροδίσιον σε άλλα σημεία της βόρειας ακτής της Κύπρου, προς την Καρπασία, ενώ ο Α. Σακελλάριος υποθέτει ότι στα Λιαστρικά βρισκόταν η αρχαία πόλη Ουρανία*, άποψη που σήμερα απορρίπτεται. Στα Λιαστρικά της Ακανθούς τοποθετεί το Αφροδίσιον ο Hogarth (Devia Cypria, pp. 98-99) και μαζί του συμφωνούν και νεότεροι ερευνητές (βλέπε και Κ. Χατζηιωάννου, ΑΚΕΠ , τόμος Ε', αρ. 193).

 

Το Αφροδίσιον ήταν σημαντική αρχαία πόλη (την αναφέρουν ο Στράβων και ο Κλαύδιος Πτολεμαίος, ενώ ο Στ. Βυζάντιος την ονομάζει Αφροδισιάδα) και τέτοια πρέπει να ήταν η πόλη στα Λιαστρικά, όπως μαρτυρούν τα ερείπια, οι επιγραφές και τα διάφορα άλλα αντικείμενα που έχουν βρεθεί. Το Αφροδίσιον θα πρέπει να σχετιζόταν με τη λατρεία της Αφροδίτης, όπως φανερώνει και η ονομασία του. Και πράγματι, στα Λιαστρικά βρέθηκαν αρχαία αντικείμενα σχετιζόμενα με τη λατρεία της Κυπρίας θεάς του έρωτα. Σε μια επιγραφή του 2ου π.Χ. αιώνα, που βρέθηκε στα Λιαστρικά, υπάρχει αφιέρωση: Μητρί θεῶν Σωτείρᾳ...

 

Η Μητέρα των θεών ήταν στην Κύπρο η Αφροδίτη και όχι η Κυβέλη του υπόλοιπου Ελληνισμού.

 

Δυστυχώς η τοποθεσία του σημαντικού αυτού αρχαιολογικού χώρου περιλαμβάνεται στην περιοχή της Κύπρου που βρίσκεται από το 1974 κάτω από τουρκική στρατιωτική κατοχή, γι΄ αυτό και περαιτέρω αρχαιολογικές έρευνες δεν είναι δυνατό να γίνουν.