Λιμένων Αρχή

Image

Ημικρατικός οργανισμός που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη των λιμανιών, για τα βοηθήματα της διεθνούς ναυσιπλοΐας και για την παροχή αδειών πλοήγησης. Διοικείται από 9μελές συμβούλιο το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
 
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου καθιδρύθηκε με σχετική νομοθεσία το 1973, αλλά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την τουρκική εισβολή το 1974 την παρεμπόδισαν να αναλάβει πλήρως τη διεύθυνση των λιμανιών. Ιδιαίτερα η κατάληψη του λιμανιού της Αμμοχώστου από τους Τούρκους αποστέρησε την Αρχή από το μεγαλύτερο μέρος των λιμενικών της εγκαταστάσεων που βρίσκονταν σε λειτουργία.
 
Η Α.Λ.Κ. είναι ιδιοκτήτης των λιμανιών και φάρων, καθώς επίσης ρυθμιστής των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών. Μέσα στα πλαίσια αυτού του ρόλου η Αρχή: Προγραμματίζει και αναπτύσσει τη λιμενική υποδομή, παραχωρεί άδειες χρήσης χώρων και παροχής υπηρεσιών στα λιμάνια που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία της, παραχωρεί άδειες παροχής λιμενικών υπηρεσιών και κατασκευής έργων σε λιμενικές περιοχές και παρέχει δημόσιες/μη οικονομικές δραστηριότητες.

 

Παράλληλα με τον πιο πάνω ρόλο, η Αρχή παρέχει εμπορικές / οικονομικές / λιμενικές υπηρεσίες. Οι κυριότερες από αυτές είναι: Η πλοήγηση πλοίων, η ρυμούλκηση και πρόσδεση πλοίων, η παροχή και χρήση γερανογεφυρών και μεγάλων κινητών γερανών και η παραλαβή, αποθήκευση και παράδοση φορτίων.