Λίνυφοι

Image

Τάξη εργαζομένων στην αρχαία Κύπρο. Επρόκειτο για τους υφαντές του λίνου (=λιναριού) απ' όπου προέρχεται και η λέξη λίνυφος. Το λινάρι φαίνεται ότι εκαλλιεργεϊτο εκτεταμένα στην Κύπρο κατά την Αρχαιότητα, οπότε άκμασαν και οι λίνυφοι.

 

Βλέπε λήμμα: Παραγωγή λιναριού στην Κύπρο

 

Γνωρίζουμε από διάφορες πηγές ότι οι αρχαίοι Κύπριοι φημίζονταν ιδιαίτερα για την υφαντική τέχνη τους, μερικοί μάλιστα υφαντές ήσαν διάσημοι.

 

Βλέπε λήμμα: Υφαντική

 

Σε επιγραφή των Ρωμαϊκών χρόνων, προερχόμενη από τη Σαλαμίνα, χρονολογούμενη δε στο 130 μ.Χ., αναφέρονται οἱ κατά Σαλαμῖνα λίνυφοι που είχαν στήσει τον χρόνο εκείνο άγαλμα στην πόλη τους για να τιμήσουν τον αυτοκράτορα Αδριανό. Για να έχουν τη δυνατότητα αυτή οι υφαντές λινών της Σαλαμίνος, σημαίνει ότι και πολλοί ήσαν και οικονομικά εύρωστοι. Φαίνεται ακόμη ότι ήσαν και οργανωμένοι σε κάποιο είδος δικής τους ισχυρής συντεχνίας.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια