Μακρόβιος Ambrosius Theodosius Macrobius

Διακεκριμένος συγγραφέας και φιλόσοφος που έζησε και έγραψε γύρω στο 400 μ.Χ. Δεν ήταν ρωμαϊκής καταγωγής και από το έργο του φαίνεται ότι δεν ήταν ούτε Χριστιανός αλλά ανήκε στην ειδωλολατρία. Ανάμεσα στα έργα του το σημαντικότερο έχει τον τίτλο Σατουρνάλια. Αξιόλογο είναι επίσης το έργο του Σχόλια στο «Ενύπνιον»του Σκιπίωνος.

 

Στα Σατουρνάλια βρίσκονται δυο πληροφορίες σχετικές με την Κύπρο. Η πρώτη, που ταυτίζεται με μαρτυρία του Σέρβιου*, αναφέρεται στην ύπαρξη στην Κύπρο αγάλματος της Αφροδίτης πωγωνοφόρου. Το παράστημα του αγάλματος, όπως το περιγράφει ο Μαρτιάλης, είναι ανδρικό με σκήπτρο, ενώ το φόρεμα γυναικείο.  Έτσι η θεά θεωρείται και αρσενική και θηλυκή. Ο Μακρόβιος ονομάζει την Αφροδίτη αυτή «Αφρόδιτον».

 

Σε άλλο σημείο των Σατουρναλίων ο Μακρόβιος παραδίδει τους στίχους με τους οποίους ο θεός Σέραπις απάντησε στον Κύπριο βασιλιά Νικοκρέοντα*, όταν αυτός τον παρακάλεσε να του πει τι θεός ήταν. Με την απάντησή του ο Σέραπις (Saturn. I.20.17) ταύτιζε τον εαυτό του με τον ήλιο.