Μανιάκ Λουί ντε Louis de Magnac

Image

Μέγας διοικητής των Ιωαννιτών ιπποτών στην Κύπρο κατά και περί το 1454, οπότε ξανάκτισε το μισοερειπωμένο κάστρο του Κολοσσιού, δίνοντάς του τη μορφή με την οποία σώζεται σήμερα (βλέπε και λήμμα Κολόσσι κάστρο). Σε εντοιχισμένη πλάκα στην ανατολική πλευρά του κάστρου υπάρχουν διάφορα οικόσημα εκ των οποίων ένα θεωρείται ότι ανήκει στον Λουί ντε Μανιάκ. Οικόσημο του Μανιάκ υπάρχει και στην κάτω αριστερή γωνιά τοιχογραφίας που βρίσκεται στην ανατολική αίθουσα του δευτέρου πατώματος του κάστρου.

 

 

Ο Λουί (Λουδοβίκος) ντε Μανιάκ, εκτελώντας εντολές του τάγματος των Ιωαννιτών, που είχε την έδρα του στη Ρόδο, αναμείχθηκε το 1461 στην έριδα για τον θρόνο της Κύπρου μεταξύ της νόμιμης βασίλισσας του νησιού Καρλόττας* Λουζινιανής και του ετεροθαλούς αδελφού της Ιακώβου Β' *. Προσπάθεια του ντε Μανιάκ, που απέτυχε, ήταν να επιτευχθεί η συμφιλίωση μεταξύ των δυο διεκδικητών του θρόνου. Παρόμοιες προσπάθειες είχε καταβάλει το τάγμα των Ιωαννιτών και λίγο πιο πριν.

 

Ο Λουί ντε Μανιάκ υπηρέτησε ως μέγας διοικητής των Ιωαννιτών στην Κύπρο μέχρι το 1468. Διάδοχός του ήταν ο Άγγλος John Langstrother.