Μαππούρας Ανδρέας

Image

Σημαντικός σύγχρονος λαϊκός ποιητής, γνωστότατος παγκυπρίως. Γεννήθηκε στο χωριό Αραδίππου το 1918. Φοίτησε μέχρι την πέμπτη τάξη του δημοτικού σχολείου του χωριού του και στη συνέχεια αναγκάστηκε να αρχίσει εργασία. Εργάστηκε σε διάφορα επαγγέλματα: ως βοσκός, χαμάλης, εργάτης στις οικοδομές, αλλά κυρίως στα λατομεία, αρχικά ως ανειδίκευτος εργάτης και ύστερα ως λατόμος. Παρακολούθησε κάποια μαθήματα βυζαντινής μουσικής, με σκοπό να γίνει ψάλτης, χωρίς όμως τελικά να το κατορθώσει, αν και αρκετές φορές έψαλλε στις εκκλησίες.

 

Βλέπε βίντεο: Ο φόνος του Ανδρέα Χατζηπετρή

 

Σ’ ένα πανηγύρι, όπου πήγε για να μεταφέρει ζώα, γνωρίστηκε με τον ποιητάρη Αναστάση Γρίβα και για λίγο έγινε βοηθός του: απάγγελλαν και οι δυο τα ποιήματα του Γρίβα, σε πανηγύρια και άλλες εκδηλώσεις, και πωλούσαν ποιητικές φυλλάδες. Αμέσως μετά γνωρίστηκε με τον ποιητάρη Χαρ. Άζινον, του οποίου επίσης έγινε βοηθός για σύντομο διάστημα. Στη συνέχεια, από το 1948 και εξής, ο Ανδρέας Μαππούρας άρχισε να γράφει ποιήματα — στο κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα φυσικά — να τα τυπώνει σε φυλλάδες και να ασκεί ο ίδιος το επάγγελμα του ποιητάρη, γυρίζοντας σ’ όλη την Κύπρο, απαγγέλλοντας σε πόλεις και χωριά και πουλώντας τις ποιητικές φυλλάδες του. Τα ποιήματα των φυλλάδων αυτών ήσαν βασικά επικαιρικά, εμπνευσμένα από δραματικά γεγονότα (φόνους, ερωτικές τραγωδίες, δυστυχήματα, φυσικές καταστροφές κ.α.) που πάντοτε προκαλούσαν το ενδιαφέρον του λαού. Επίσης, αρκετά ποιήματά του σε φυλλάδες ήσαν εμπνευσμένα από τους αγώνες της Κύπρου καθώς και από εκκλησιαστικά θέματα.

Ο δρ. Κ. Γ. Γιαγκουλλής, στο έργο του Κύπριοι Λαϊκοί Ποιητές, απαριθμεί συνολικά 74 εκδομένες φυλλάδες του Α. Μαππούρα από το 1948 μέχρι το 1982, οι περισσότερες οκτασέλιδες, ενώ μερικές είναι των 12 και άλλες των 4 ή 6 σελίδων.

 

Ποιήματά του συγκέντρωσε ο Α. Μαππούρας και στη συλλογή του με τίτλο Οι Γερο Πλάτανοι που κυκλοφόρησε το 1978.

 

Ο Ανδρέας Μαππούρας πήρε επίσης μέρος σε πολλές γιορτές του Κατακλυσμού και σε άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις και βραβεύτηκε επανειλημμένα. Έγραψε επίσης πολλά ποιήματα ερωτικά, κοινωνικά, διδακτικά κ.α. Την πάραδοση του συνέχισε ο γιος του Κυριάκος Μαππούρας

 Πέθανε το 1997.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια