Καλαθάς

Image

Λαϊκός τεχνίτης της Κύπρου, ο κατασκευαστής καλαθιών και πολλών άλλων ειδών καλαθοπλεκτικής όπως τα καλαθούρκα, τα ταλάρκα, τα κοφίνια, οι κοφίνες, τα κοφινάρκα κλπ. Από την Αρχαιότητα ασκείτο στην Κύπρο το επάγγελμα αυτό, γιατί τα είδη που κατασκευάζονταν ήσαν απαραίτητα στην καθημερινή εργασία. Σε υπόγειες στοές των αρχαίων μεταλλείων του νησιού, για παράδειγμα, βρέθηκαν καλάθια με τα οποία οι εργάτες μετέφεραν το μετάλλευμα.

 

Σήμερα η καλαθοπλεκτική εξακολουθεί να ασκείται ως επάγγελμα, όμως σε πολύ περιορισμένη πλέον έκταση, γιατί τα βιομηχανοποιημένα δοχεία έχουν αντικαταστήσει τα καλάθια και τα άλλα παρόμοια είδη. Για την εργασία του καλαθά βλέπε λήμμα καλαθοπλεκτική.

Φώτο Γκάλερι

Image