Πεύτζιν

Image

Είδος τάπητα που κατασκευαζόταν στην Κύπρο από τις υφάντρες. Η λέξη έχει προέλευση από τη Βυζαντινή εποχή κι είναι σύνθετη από το επί-εύχομαι, υποδηλώνοντας δηλαδή το χαλί επί του οποίου προσεύχονταν. Πληθυντ: πεύτζ'ια (τα). Υποκορ: πευκούιν (το) και πευκούδκια (τα), όπως και τα υποκορ. του δέντρου πεύκος.

 

Το πεύτζ’ιν που συνήθως κατασκευαζόταν στην Κύπρο κι υπήρχε σε όλα τα σπίτια, ήταν πολύχρωμο γιατί για την κατασκευή του εχρησιμοποιείτο κάθε είδους άχρηστο κομμάτι ρούχου που κοβόταν σε λεπτές λωρίδες και στη συνέχεια υφαινόταν στη βούφα. Το συνηθισμένο πλάτος του ήταν όσο και το συνηθισμένο άνοιγμα του κτενιού της βούφας (=αργαλειού), δηλαδή γύρω στα 50-60 εκατοστόμετρα. Για πλατύτερα πεύτζ'ια, ενώνονταν κατά πλάτος δύο ή και περισσότερα. Όπως συμβαίνει με όλα τα υφαντά, το μήκος μπορούσε να είναι οσονδήποτε, αφού η ύφανση είναι συνεχής.