Ματτέι Ριχάρδος Richard Mattei

Image

Ιταλοκύπριος, γιος του Γιακουμέττου Ματτέι, ο τελευταίος απόγονος μιας οικογένειας που οι ρίζες της χάνονται στα χρόνια της Ενετοκρατίας. Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1825 και πέθανε το 1893. Γαιοκτήμονας και έμπορος. Ήταν ένα από τα τρία διορισμένα μέλη του πρώτου Νομοθετικού Συμβουλίου που συνεστήθη αμέσως μετά την έναρξη της αγγλικής κατοχής της Κύπρου (1878) και υπηρέτησε στο αξίωμα αυτό έως το 1880. Αργότερα εξελέγη μέλος του ιδίου σώματος (1887-1890).

 

Ο πατέρας του Γιακουμάκης Ματτέι ήταν πρόξενος της Πρωσσίας στην Κύπρο. Μάλιστα, χρησιμοποιούσε ως προξενείο το σπίτι τους στην παραλία των Φοινικούδων. Μετά το θάνατό του το κτήριο της παραλίας βρέθηκε υποθηκευμένο στην Οθωμανική Τράπεζα, η οποία το πούλησε στον Ευρυβιάδη Αντωνιάδη το 1902 για 800 γρόσια για να κτιστεί αργότερα το ξενοδοχείο "Τέσσερα Φανάρια".

 

Ο Ματτέι τιμήθηκε με παράσημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Ελλάδος, της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας. Τιμητικές διακρίσεις του απενεμήθησαν κυρίως επειδή ασχολήθηκε για χρόνια με την εξεύρεση τρόπων καταπολεμήσεως των ακρίδων. Τα σμήνη των ακρίδων πολύ τακτικά, ήδη από τα Μεσαιωνικά χρόνια, εμφανίζονταν και προκαλούσαν στην Κύπρο τρομακτικής εκτάσεως καταστροφές στη γεωργική παραγωγή. Ο Ριχάρδος Ματτέι παρουσίασε, κατά το 1870-71, δικό του σύστημα καταπολεμήσεως των ακρίδων, που φαίνεται ότι είχε αποτελέσματα και χρησιμοποιήθηκε κατά τα επόμενα χρόνια. Ο κυβερνήτης Σαΐντ Πασάς (27 Ιουλίου 1868 - 21 Οκτωβρίου 1871) φέρεται από προξενική έκθεση (βρεττανική) ότι εξάλειψε τις ακρίδες ολοκληρωτικά με τη βοήθεια του Ριχάρδου Ματτέι, που επινόησε μια δική του μέθοδο. Συγκεκριμένα, κατά τον Ιανουάριο του 1870, βεζιρική εγκύκλιος συνιστά κατά της ακρίδας τη χρήση κερωμένων υφασμάτων και λάκκων για την ταφή των αυγών της. Οι Άγγλοι συνέχισαν την προσπάθεια προσφέροντας, όμως, χαμηλή τιμή για τα αυγά (1 σελίνι την οκά στα 1879). Γι' αυτό, παρά τα μέτρα που ελήφθησαν, οι ακρίδες γύρισαν στα 1880 κι ο Ματτέι επανήλθε στον αγώνα και τιμήθηκε από τους Άγγλους πριν πεθάνει στις 18 Ιουνίου 1882.

 

Ο Ριχάρδος Ματτέι ήταν γόνος μεγάλης και πλούσιας οικογένειας της Λάρνακας, της οποίας η καταγωγή ήταν από τη Δημοκρατία της Ραγούζας (σημερινό Ντουμπρόβνικ της Κροατίας). Μέλη της οικογένειας Ματτέι μαρτυρούνται να ήσαν εγκατεστημένα στη Λάρνακα τουλάχιστον από το πρώτο μισό του 18ου αιώνα.

 

Διάφοροι Ματτέι διετέλεσαν στη Λάρνακα πρόξενοι διαφόρων χωρών κατά καιρούς, όπως της Ραγούζας, της Ισπανίας, της Πρωσσίας, της Ολλανδίας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κλπ. Η οικογένεια ασχολείτο και με εμπορικές δραστηριότητες, ενώ ήταν κάτοχος και τεράστιας κτηματικής περιουσίας στην Κύπρο.

 

Ο Ριχάρδος Ματτέι είχε σπουδάσει γεωπονικά στην Ελβετία. Εκτός δε από τις προσπάθειές του, με δικής του επινοήσεως μεθόδους, προς καταπολέμηση της ακρίδας στην Κύπρο κατά το διάστημα 1868-1870, ανέλαβε το 1874 να εκτελέσει και το δύσκολο έργο της αποξήρανσης των ελωδών εκτάσεων στη βόρεια - βορειοανατολική πλευρά της Λάρνακας. Τα έλη αυτά ήσαν, για πολλά χρόνια, μόνιμες εστίες μολυσματικών ασθενειών που μάστιζαν τον τόπο. Ο Ματτέι πέτυχε, ως ένα σημαντικό βαθμό, την αποξήρανση αρκετών εκτάσεων, χρησιμοποιώντας δύο μεθόδους: τη διοχέτευση των λιμναζόντων νερών στη θάλασσα και την επιχωμάτωση.

 

 

Φώτο Γκάλερι

Image