Μαύρο ντόπιο

Image

Η βασικότερη ποικιλία σταφυλιού που εκαλλιεργείτο και εξακολουθεί να καλλιεργείται στην Κύπρο. Μαζί με την άλλη βασική ποικιλία, το άσπρο ντόπιο, αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% των εκτάσεων της Κύπρου που είναι φυτεμένες με αμπέλια.

 

Μπορούμε να πούμε ότι το μαύρο ντόπιο, που είναι οινοποιήσιμη ποικιλία, είναι το κατ’ εξοχήν παραδοσιακό είδος σταφυλιού της Κύπρου, αυτό που για τόσα πολλά χρόνια έδινε, κι εξακολουθεί να δίνει, τα θαυμάσια κόκκινα παραδοσιακά κρασιά της Κύπρου. Το μαύρο ντόπιο χρησιμοποιείται επίσης για την κατασκευή σταφίδας και για διάφορα άλλα παράγωγα του σταφυλιού.

 

Κατά τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, εισήχθησαν και προωθούνται προς καλλιέργεια αρκετές νέες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού, εις βάρος των παραδοσιακών που θεωρούνται σήμερα γερασμένες και μη παραγωγικές.

 

(Βλέπε και λήμματα αμπέλι και κρασί).