Αρχέλαος ο Κύπριος

Κύπριος συγγραφέας της αρχαιότητας, για τον οποίο δεν υπάρχουν οποιαδήποτε στοιχεία και του οποίου κανένα έργο δεν έχει σωθεί, έστω κι αποσπασματικά.

 

Μοναδική αναφορά σ' αυτόν γίνεται από τον Φώτιο (Βιβλιοθήκη, 190), ο οποίος σημειώνει ένα σχόλιο για τον ποιητή Στησίχορο, παρμένο από ένα μη αναφερόμενο σύγγραμμα του Αρχελάου του Κυπρίου.