Μήδεια Παλαιολογίνα

Image

Βασίλισσα της Κύπρου για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από τον Ιούλιο του 1440 που παντρεύτηκε τον βασιλιά της Κύπρου Ιωάννη Β΄ (1432-1458), μέχρι το Σεπτέμβριο του ιδίου χρόνου οπότε πέθανε στη Λευκωσία  (13 Σεπτεμβρίου 1440) κι ετάφη στην εκκλησία του μοναστηριού του Αγίου Δομινίκου.

 

Λίγο αργότερα, το Φεβρουάριο του 1441, ο βασιλιάς Ιωάννης Β΄ νυμφεύθηκε για δεύτερη φορά και η δεύτερη σύζυγός του ήταν, επίσης, μέλος του μεγάλου οίκου των Παλαιολόγων του Βυζαντίου. Ήταν η Ελένη Παλαιολογίνα, ανεψιά του τελευταίου Βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

 

Η Μήδεια Παλαιολογίνα (ή και Μήδεια ντε Μομφερράτ) ήταν κόρη του Ιωάννη Παλαιολόγου, μαρκησίου ντε Μομφερράτ. (Βλέπε και λήμμα Παλαιολόγοι και Κύπρος).

 

Το επίθετο Μομφερρατος

Οι Μαρκήσιοι και οι Δούκες του Μομφερράτου ήταν κυβερνήτες μιας περιοχής στο  Πεδεμόντιο  νότια του ποταμού Πάδου και ανατολικά από το Τορίνο της Ιταλίας, που ονομάστηκε  Μαρκιωνία του Μομφερράτου. Η μαρκιωνία ιδρύθηκε από τον Βεραγγάριο Β της Λομβαρδίας  (950) στην διάρκεια μιας ανακατανομής των εξουσιών στα βορειοδυτικά του βασιλείου. Κυβερνήθηκε μερικούς αιώνες από τον Οίκο των Αλεράμιτσι και μετά περιήλθε στον Οίκο των Παλαιολόγων. Αργότερα ο Μαξιμιλιανός Β των Αψβούργων  της Γερμανίας προήγαγε τη μαρκιωνία σε Δουκάτο του Μομφερράτου (1574)