Μηνάς ζωγράφος

Image

Είναι γνωστός από μια μόνο εικόνα του. Η εικόνα αυτή, μια Παναγία Οδηγήτρια, από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στον Κουτσοβέντη, βρίσκεται σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Γ΄ στη Λευκωσία. Η «υπογραφή» του ζωγράφου βρίσκεται στην παρυφή του μαφορίου της Θεοτόκου, με χρυσά γράμματα, σε χρυσή διακοσμητική ταινία στον δεξιό βραχίονα της Θεοτόκου. Η εικόνα δεν είναι χρονολογημένη. Η τεχνική και η τεχνοτροπία της εικόνας αυτής συνδέεται με την τεχνική και την τεχνοτροπία της εικόνας της Παναγίας Οδηγήτριας του 1529 που προέρχεται από την εκκλησία του Αγίου Κασσιανού και τώρα βρίσκεται στο Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, και της εικόνας του Χριστού από την Περιστερώνα της Πάφου και τώρα στο ίδιο Μουσείο που χρονολογείται στα 1554. Κατά συνέπεια ο ζωγράφος Μηνάς έζησε το πρώτο μισό του 16ου αιώνα.