Ιάκωβος ζωγράφος

Image

Ζωγράφος του 17ου αιώνα. Είναι γνωστός μόνο από την εικόνα του Χριστού που βρίσκεται στο εικονοστάσιο της εκκλησίας της Παναγίας Οδηγήτριας στο χωριό Αρεδιού. Στην εικόνα του Χριστού υπογράφει Ηακόβου χείρ ΑΧΜΕ. Ο ίδιος ζωγράφισε και τα βημόθυρα του εικονοστασίου του ίδιου ναού. Στο δεξιό βημόθυρο υπογράφει Ηακόβου χείρ ΑΧΜΙ. Η τέχνη του Ιακώβου είναι μέτρια. Κυριαρχεί η σχηματική γραμμή ενώ λείπει ο όγκος. Οι πτυχώσεις αποδίδονται με σκληρές γραμμές και τα χρώματα που χρησιμοποιεί είναι σκούρα και αλαμπή. Η τέχνη του είναι παρόμοια με την τέχνη των άλλων συγχρόνων Κυπρίων ζωγράφων. Σωστή εκτίμηση της ζωγραφικής του μπορεί να γίνει μετά τη συντήρηση και τον καθαρισμό της εικόνας του Χριστού και των βημοθύρων.