Νικόδημος παπάς ζωγράφος

Image

Ο παπά Νικόδημος, όπως αναφέρει ο ίδιος σ’ επιγραφή στο τέμπλο της εκκλησίας της Παναγίας Χρυσελεούσας στη Θελέτρα, ήταν μαθητής του πρωτοσυγκέλλου Νεκταρίου, γνωστού ζωγράφου του 18ου αιώνα. Ο παπά Νικόδημος μαζί με τον συμμαθητή του, στο εργαστήρι του Νεκταρίου, Αυξέντιο χρύσωσαν το 1768 το τέμπλο και ζωγράφισαν τις εικόνες του τέμπλου της εκκλησίας της Παναγίας Χρυσελεούσας στη Θελέτρα.

Φώτο Γκάλερι

Image