Σολομών Κύπριος ζωγράφος

Image

Είναι γνωστός από την εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας που βρίσκεται στην πατριαρχική αίθουσα του Ορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Η εικόνα χρονολογείται στα 1608. Ο ζωγράφος υπογράφει: χείρ Σολομῶντος Κυπρίου. Είναι πολύ πιθανό ο ζωγράφος να ζωγράφισε την εικόνα στα Ιεροσόλυμα. Ο Α. Ορλάνδος ταύτισε τον ζωγράφο αυτό προς τον πατέρα του Νεόφυτου Ροδινού. Η άποψη όμως αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή γιατί δεν γνωρίζουμε άλλη εικόνα του Σολομώντος Ροδινού και γιατί η προσωνυμία Κύπριος υποδηλώνει ότι ο ζωγράφος ζούσε μακριά από την Κύπρο, ενώ ο Σολομών Ροδινός φαίνεται ότι δεν ταξίδεψε έξω από την Κύπρο. Εξ άλλου ο Νεόφυτος Ροδινός δεν αναφέρει ότι ο πατέρας του ζωγράφιζε εικόνες. Αναφέρει απλώς ότι το έργο του για την άλωση της Κύπρου από τους Τούρκους το συνόδευε με μικρογραφίες.