Σεραφείμ ζωγράφος

Γνωστός μόνο από μια εικόνα της Παναγίας Ελεούσας που βρίσκεται στην εκκλησία της Παναγίας Ελεούσας στην Παναγιά. Στην εικόνα αυτή, που χρονολογείται στο 1736, υπογράφει σαν Σεραφείμ ἱεροδιάκονος.