Νικόλαος ζωγράφος

Image

Είναι γνωστός από μια μόνο εικόνα που υπογράφει. Η εικόνα αυτή είναι του αγίου Νικολάου και ζωγραφίστηκε το 1527. Ανήκε στο μικρό μοναστήρι του Αγίου Νικολάου κοντά στη Φιλούσα Κελοκεδάρων και σήμερα βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο της Μητρόπολης Πάφου. Ο ζωγράφος Νικόλαος ακολουθεί την τεχνική και τεχνοτροπία της Κυπριακής Σχολής του 16ου αιώνα. Πλάθει τα γυμνά με τον φαιό προπλασμό που χρησιμεύει σαν σκιά και έντονη κοκκινωπή ώχρα για τα φωτισμένα μέρη, πάνω στην οποία μπαίνουν τα λευκά φώτα με τη μορφή αραιών κυκλικών πινελιών. Τις πτυχώσεις των ενδυμάτων τις πλάθει σχετικά μαλακές με βαθμιαία εξασθενημένο τόνο που τονίζεται με το υπόλευκο των φωτισμένων επιφανειών. Εικονογραφικά ο Νικόλαος μένει πιστός στη Βυζαντινή παράδοση, ζωγραφίζοντας τον άγιο σύμφωνα με τον καθιερωμένο τύπο και αναπτύσσοντας τις σκηνές του βίου του και στις τέσσερις πλευρές του πλατιού πλαισίου της εικόνας.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια