Λεόντιος ζωγράφος

Image

Λεόντιος ζωγράφος: Στον σταυρό του εικονοστασίου της εκκλησίας της Παναγίας Αμιρούς, που ήταν καθολικό του ομώνυμου μοναστηριού, υπάρχει η επιγραφή: αχνθ (=1659) Χ[ριστο]<ῦ, χείρ Λεοντίου. Η τεχνοτροπία της εικόνας του Εσταυρωμένου είναι πολύ διαφορετική από την τεχνοτροπία της εικόνας του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην ίδια εκκλησία που ζωγραφίσθηκε είκοσι χρόνια αργότερα, το 1679, από τον Λεόντιο ιερομόναχο. Γι’ αυτό δεν είναι βέβαιο αν ο Λεόντιος του 1659 είναι ο ίδιος με τον Λεόντιο ιερομόναχο που ζωγράφιζε εικόνες μέχρι το 1705 τουλάχιστον. Εικάζεται πως σε αυτόν ανήκει και η φορητή εικόνα του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, χρονολογημένη στο έτος 1685. Αρχικά βρισκόταν στον ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σήμερα βρίσκεται στον καθεδρικό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Κερύνεια.

 

 

Φώτο Γκάλερι

Image