Λουκάς ζωγράφος

Image

Ο αρχαιότερος γνωστός ζωγράφος του 17ου αιώνα. Είναι γνωστός από δυο εικόνες της Παναγίας. Η μια εικόνα, της Παναγίας Οδηγήτριας, βρισκόταν στην εκκλησία της Παρσάτας απ’ όπου μετακομίσθηκε από τον ζωγράφο Φιλάρετο το 1747 στο καθολικό του μοναστηριού του Αγίου Μηνά κοντά στη Βάβλα. Μετά τη διάλυση του μοναστηριού του Αγίου Μηνά και την εγκατάλειψή του η εικόνα αυτή μεταφέρθηκε στην εκκλησία του χωριού Ορά. Στο πίσω μέρος της εικόνας βρίσκεται η υπογραφή του ζωγράφου: ΑΧΔ (=1604) χείρ Λουκᾶ  ἀπό τήν Τόχνη. Η άλλη εικόνα της Παναγίας βρίσκεται στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Καλό Χωριό Λεμεσού.