Λούτζιος ζωγράφος

Image

Έζησε το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Του ζωγράφου αυτού σώζονται τρεις εικόνες. Η μια είναι αφιερωμένη στον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, και βρίσκεται στο ομώνυμο μοναστήρι στον Κουτσοβέντη. Η άλλη είναι μια εικόνα της Παναγίας κατεστραμμένη από πυρκαγιά και βρισκόταν στην Αρχιεπισκοπή πριν από μερικά χρόνια. Και στις δυο αυτές εικόνες η επιγραφή που ανέφερε το όνομα του ζωγράφου βρισκόταν στο πίσω μέρος. Στην εικόνα του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου που αφαίρεσαν οι Τούρκοι από το μοναστήρι και είναι άγνωστο πού την έχουν, υπήρχε η επιγραφή: Τό παρόν εἰκόνισμα ἠστορήθη παρ’ ἐμοῦ τοῦ ταπεινοῦ Λούτζιου εἰκονογράφου καί ἀφιερώθη ἐν τῇ Μονῇ τοῦ  ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὀνομαζομένου Κουτζουβέντι. Μηνί Νοεμβρίῳ ΑΦΠΘ ΧΥ (=1589 Χριστού). Από την επιγραφή της εικόνας της Παναγίας μαθαίνουμε ότι ο Λούτζιος ήταν από τη Λευκωσία. Η τρίτη εικόνα  είναι μια φορητή εικόνα του αγίου Αντωνίου, η οποία προέρχεται από τον ομώνυμο ναό στη Λευκωσία. Στην πίσω πλευρά της εικόνας υπογράφει ο ζωγράφος Λούτζιος και αναγράφεται η χρονολογία 1603.

Φώτο Γκάλερι

Image