Μιχαήλ ο Κύπριος

Image

Ζωγράφος. Στην επιγραφή της ποδέας του εικονοστασioυ, κάτω από την εικόνα του αγίου Νικολάου, στο καθολικό του μοναστηριού του Αγίου Παντελεήμονος της Αχεράς, αναφέρεται: ἐκ χειρός τ’΅οῦ Μιχαήλ Θετταλέως καί τοῦ παρ’΅οῖ ταυτονύ΅ου ἐκ τῆς δε. Πιθανότατα ο ζωγράφος αυτός πρέπει να ταυτισθεί ΅ε τον ζωγράφο Μιχαήλ Κύπριον που ζωγράφισε το 1782 εικόνα του αρχαγγέλου Μιχαήλ στο καθολικό του μοναστηριού Αρχαγγέλου, κοντά στη Λακατάμια, που είναι μετόχι του μοναστηριού του Κύκκου.

 

Η επιγραφή στην εικόνα αυτή καταλήγει: [κ]αμοί τῷ ζωγραφίσαντι ἀρχαρίῳ  ἄνιθι φρουρός Μιχαήλ τῷ Κυπρί. Ο ίδιος ζωγράφισε και την εικόνα του ευαγγελιστή Ιωάννου (1783) και εικόνα ΅ε τους αγίους Τύχωνα, Παρθένιο και Μελέτιο στο ίδιο καθολικό.