Νεκτάριος ζωγράφος

Image

Αναφέρεται σαν ζωγράφος εικόνων στα μέσα του 18ου αιώνα, μαζί με τον Δοσίθεο, σύμφωνα προς επιγραφή (βλέπε λήμμα Δοσίθεος).

Φώτο Γκάλερι

Image