Παύλος ζωγράφος

Image

Όνομα διαφόρων Κυπρίων εκκλησιαστικών ζωγράφων.

 

Παύλος Κυανούς ζωγράφος: Παλαιότερα, η μοναδική μνεία σχετικά με τον ζωγράφο είχε εντοπιστεί στο βημόθυρο του τέμπλου της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής στη Γαλάτα. Η σύγχρονη έρευνα έφερε στο φως και άλλα έργα του καλλιτέχνη, όπως η φορητή εικόνα της Παναγίας στον τύπο της Βρεφοκρατούσας, χρονολογημένη στο έτος 1656, η οποία αρχικά βρισκόταν στο ναό του Αγίου Γεωργίου Άγκωνας στην Ορμίδεια και σήμερα μεταφέρθηκε στον Άγιο Κωνσταντίνο τον Αλαμάνο. Στη μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Λακατάμια, και σήμερα στη Μονή Κύκκου, εντοπίστηκε ακόμη μια εικόνα του ζωγράφου, με την Παναγία στον τύπο της Βρεφοκρατούσας, του έτους 1650.

 

Βλέπε λήμματα: Παρασκευή αγία, Γαλάτα και Γεώργιος άγιος Αγκώνας

 

Σύμφωνα με την επιγραφή αυτή τα βημόθυρα ζωγραφίστηκαν από τον Παύλο Κυανό, που καταγόταν από τη Λευκωσία, το 1622. Η τέχνη του ζωγράφου αυτού συνεχίζει την τέχνη του 16ου αιώνα και διαφέρει σημαντικά από την τέχνη του άλλου Παύλου, ζωγράφου του 17ου αιώνα.  

 

Παύλος ζωγράφος:  Στο 17ο αιώνα υπάρχουν δυο τουλάχιστον ζωγράφοι με το όνομα Παύλος. Και οι δυο είναι περίπου σύγχρονοι. Η τέχνη και των δυο είναι όμοια.

 

Παύλος ιερομόναχος ζωγράφος: Σε εικόνα του Χριστού στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στην Κυθρέα υπάρχει η επιγραφή «χείρ ἦν Παύλου ἱερομονάχου αχλδ Χριστοῦ». Εικοσιπέντε χρόνια αργότερα, το 1659, σε μεγάλη εικόνα του αρχαγγέλου Μιχαήλ που φέρει την επιγραφή «Ὁ Ἀρχιστράτηγος Μιχαήλ ὁ Βορεινιάτης» στην εκκλησία του Αντιφωνητή κοντά στον Άγιο Αμβρόσιο της Κερύνειας, υπογράφει «Παύλου ἱερομονάχου χείρ αχνθ΄». Ίσως στον ίδιο ζωγράφο ν’ ανήκει και ο σταυρός του παλαιού εικονοστασίου της εκκλησίας του Αγίου Σάββα που ζωγραφίστηκε το 1659.

 

Βλέπε λήμματα: Μαρίνα αγία Κυθρέα και Αντιφωνητής Χριστός Καλογραία

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image