Βασίλειος ζωγράφος

Image

Ένας άλλος ζωγράφος Βασίλειος υπογράφει την εικόνα του Χριστού στην εκκλησία της Παναγίας στο χωριό Άγιος Θεόδωρος Αγρού. Η υπογραφή του ζωγράφου βρίσκεται στο κάτω μέρος του ανοιχτού βιβλίου που κρατεί ο Χριστός: ΧΕΙΡ BCΛIOY. Η εικόνα είναι αχρονολόγητη, μπορεί όμως να χρονολογηθεί στον 16ο αιώνα.

 

Η τεχνική και η τεχνοτροπία της εικόνας του Χριστού είναι πολύ διαφορετική από εκείνη της εικόνας του αγίου Φιλίππου (βλέπε προηγούμενο λήμμα), ενώ διαφορετική είναι και η υπογραφή του ζωγράφου και η μορφή των γραμμάτων. Έτσι, πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι έργο ενός Βασιλείου ζωγράφου άλλου από τον προηγούμενο.