Νικηφόρος ιεροδιάκονος ζωγράφος

Ζωγράφος του τέλους του 17ου και του πρώτου μισού του 18ου αιώνα. Το 1695 ζωγράφισε το τέμπλο και την εικόνα του Χριστού της εκκλησίας της Παναγίας Ελεούσας στο χωριό Αρεδιού. Το 1732 ζωγράφισε τις εικόνες του Χριστού και του ευαγγελιστή Ιωάννη στην εκκλησία της Παναγίας στη Φλάσου.