Βασίλειος ζωγράφος

Image

Σε εικόνα του αγίου Φιλίππου, αρκετά κατεστραμμένη, που βρίσκεται στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στο Όμοδος, σώζεται στο κάτω πλαίσιο η επιγραφή: Χείρ Βασιλείου ΑΦΚΗ (1528) Χριστο.

 

Άλλο έργο του ζωγράφου αυτού δεν είναι γνωστό. Ο Βασίλειος χρησιμοποιεί θερμά χρώματα, ιδιαίτερα θερμή κοκκινωπή ώχρα που ξανοίγεται με λεπτές παράλληλες υπόλευκες πινελιές, για να αποδοθούν οι όγκοι.