Γεώργιος ζωγράφος

Image

Είναι γνωστός από εικόνα του Χριστού από την εκκλησία του Αγίου Μάμα της Περιστερώνας της Πάφου. Στο κάτω μέρος του ανοικτού βιβλίου που κρατεί ο Χριστός, έχει βάλει την υπογραφή του: Χειρ Γεωργίου, καθώς και τη χρονολογία: 1554.

Φώτο Γκάλερι

Image