Σίλβεστρος ζωγράφος

Image

Ζωγράφος, γνωστός από μια μόνο εικόνα του, την εικόνα της Παναγίας «Φιλοχηότισσας» (προφανώς λογιωτατισμός αντί «Φιλουσιώτισσας») η οποία μέχρι πρόσφατα βρισκόταν  στην  εκκλησία  της Αγίας Μαρίνας στη Φιλούσα. Η εικόνα είναι μια παραλλαγή του τύπου της Γλυκοφιλούσας. Ο ζωγράφος επηρεάζεται από την ιταλική ζωγραφική αρκετά έντονα όπως φαίνεται από τη ζωγραφική απόδοση των μορφών και από τα χρώματα του χιτώνα και του κεκρυφάλου της Παναγίας, και τα χρώματα του χιτώνα και του ιματίου του Χριστού. Ο ζωγράφος, όπως και άλλοι ζωγράφοι του 16ου αιώνα, υπογράφει την εικόνα στο πίσω μέρος. Εκεί έβαλε και την χρονολογία 1570. Ο ζωγράφος φαίνεται ότι ήταν Συρορθόδοξος εξελληνισμένος, όπως ο Φίλιππος Γουλ και ο Ιωσήφ Χούρις. Γι’ αυτό υπογράφει στα συριακά, τη λειτουργική γλώσσα της Συρορθόδοξης Εκκλησίας.