Λαυρέντιος ζωγράφος

Image

Δυο τουλάχιστον ζωγράφοι έχουν το όνομα Λαυρέντιος.

 

1. Λαυρέντιος: Μοναχός του μοναστηριού του Αγίου Ηρακλειδίου, στο Πολιτικό, όπου στα τέλη του 17ου και τον 18ο αιώνα αναπτύχθηκε ιδιαίτερη Σχολή ζωγραφικής έργα της οποίας βρίσκονται σ' όλη την Κύπρο. Ο Λαυρέντιος, όπως αναφέρει ο ίδιος, ήταν μαθητής του πρωτοσυγκέλλου του μοναστηριού του Αγίου Ηρακλειδίου, Νεκταρίου. Η αρχαιότερη αναφορά του Λαυρεντίου γίνεται σε εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας στη Δρύμου που χρονολογείται στα 1774 και όπου ο Λαυρέντιος υπογράφει σαν Λαυρέντιος ιεροδιάκονος. Το 1775 είναι ακόμη ιεροδιάκονος, όπως φαίνεται από επιγραφή σε ποδέα του παλαιού τέμπλου του μοναστηριού του Προδρόμου Μέσα Ποταμού που σήμερα βρίσκεται αναρτημένη στον νότιο τοίχο της παλαιάς εκκλησίας της Παναγίας στην Τριμίκλινη. Σαν διάκονος υπογράφει και στην εικόνα του Χριστού της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Νικοξυλίτη στη Δρούσια το 1779. Ιερομόναχος φαίνεται ότι έγινε μετά το 1781, διότι τότε ακόμη υπογράφει σαν ιεροδιάκονος την εικόνα της Θεοτόκου στο καθολικό της Αγίας Μονής. Το 1791 είναι ιερομόναχος όπως φαίνεται από την υπογραφή του στην εικόνα του Προδρόμου στο εικονοστάσιο της εκκλησίας της Παναγίας της Κλήρου. Εικόνες του Λαυρεντίου βρίσκονται σε πολλές εκκλησίες της Κύπρου. Η τεχνοτροπία του συνεχίζει την τεχνοτροπία των άλλων ζωγράφων της Σχολής του Αγίου Ηρακλειδίου: Νεκταρίου, Φιλαρέτου, Φιλοθέου, Ιωαννικίου κ.ά. Δεν είναι γνωστό πότε πέθανε.

 

2. Λαυρέντιος ιερομόναχος: Είναι γνωστός από μια εικόνα της Αγίας Τριάδος που βρίσκεται στο εικονοστάσιο της εκκλησίας της Αγίας Τριάδος στο Ριζοκάρπαοο. Παρ' όλο που η χρονολογία της εικόνας είναι ελλιπής (σώζονται μόνο τα δυο πρώτα ψηφία Αω) είναι δυνατό να τοποθετηθεί χρονολογικά μεταξύ 1810 και 1821 γιατί σύμφωνα με τη σχετική επιγραφή η εικόνα έγινε «ἐπί Κυπριανοῦ τοῦ Μακαριωτάτου». Η τεχνοτροπία του Λαυρεντίου αυτού διαφέρει τελείως από την τεχνοτροπία του προηγουμένου Λαυρεντίου. Ο Λαυρέντιος ιερομόναχος, άγνωστου μοναστηριού, ακολουθεί την τεχνοτροπία του Ιωάννη Κορνάρου και είναι μέτριος ζωγράφος.

Φώτο Γκάλερι

Image