Παύλος ιερογράφος

Image

Δεν είναι γνωστό πού και πότε γεννήθηκε. Εργάσθηκε σχεδόν για πενήντα χρόνια. Το αρχαιότερο γνωστό έργο του είναι η εικόνα του αγίου Νικολάου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου της Στέγης που χρονολογείται στα 1627. Έργα του ιδίου στην ίδια εκκλησία είναι και οι εικόνες του Χριστού και της Παναγίας στο εικονοστάσιο, ο σταυρός και τα λυπηρά, και τα βημόθυρα του εικονοστασίου.

 

Βλέπε λήμμα: Νικόλαος άγιος, Κακοπετριά

 

Το 1634 ζωγράφισε τη μεγάλη εικόνα του αρχαγγέλου Μιχαήλ στην εκκλησία του Τρυπιώτη στη Λευκωσία και τα βημόθυρα του εικονοστασίου της εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνος στην Τρεμετουσιά.

 

Βλέπε λήμματα: Αρχάγγελος Μιχαήλ, Τρυπιώτης και Σπυρίδωνας άγιος Τρεμετουσιά

 

Το 1650 ζωγράφισε τα βημόθυρα του εικονοστασίου του καθολικού της μονής του Αρχαγγέλου κοντά στη Λακατάμια και τις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας στο ίδιο τέμπλο.

 

Το 1652 ζωγράφισε την εικόνα του αρχαγγέλου στο ίδιο καθολικό. Το 1657 ζωγράφισε τα βημόθυρα του εικονοστασίου του Αντιφωνητή κοντά στον Άγιο Αμβρόσιο.

 

Βλέπε λήμμα: Αντιφωνητής Χριστός, Καλογραία

 

Ο Παύλος ζωγράφισε και τα βημόθυρα του εικονοστασίου της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στα Στενοκάμπια και τις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας στην ίδια εκκλησία. Μόνο στα βημόθυρα υπάρχει επιγραφή και χρονολογία, αλλά το τρίτο ψηφίο της χρονολογίας έχει σβηστεί (16.5). Το 1664 ζωγράφισε τα βημόθυρα του εικονοστασίου της εκκλησίας της Παναγίας Αμιρούς κοντά στην Αψιού και το 1672 τα βημόθυρα του εικονοστασίου της εκκλησίας της Παναγίας του Άρακα στα Λαγουδερά. Ο ίδιος ζωγράφισε και μια εικόνα ένθρονης Θεοτόκου που φυλάγεται στην εκκλησία της Παναγίας στο Παραλίμνι.

 

Η τέχνη του Παύλου χαρακτηρίζεται από τον σκούρο προπλασμό, τα βαριά περιγράμματα, τα ορθάνοιχτα μεγάλα μάτια, και τα μάλλον αλαμπή χρώματα. Εικόνες του πιθανότατα βρίσκονται και σ’ άλλα μέρη της Κύπρου.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image
Image