Σολομών θύτης ή ιεροθύτης ζωγράφος

Image

Είναι γνωστός από δυο τουλάχιστον εικόνες. Η μια, εκείνη του Ιωάννη του Προδρόμου, βρίσκεται στην εκκλησία του Αποστόλου Φιλίππου στο   Άρσος   Λεμεσού. Ο Σολομών υπογράφει σαν Σολομών θύτης. Η εικόνα δεν διασώζει χρονολογία. H χρονολογία φαίνεται βρισκόταν στην αρχή της επιγραφής αλλά καταστράφηκε. Πρόκειται για εικόνα καλής ποιότητας που συνεχίζει την παράδοση της Κυπριακής Σχολής της ζωγραφικής του 16ου αιώνα στον 17ο αιώνα. Η άλλη εικόνα είναι η εικόνα του Χριστού, πολύ κατεστραμμένη σήμερα, στην εκκλησία της Αγίας Μονής ή Μονής των Ιερέων κοντά στο χωριό Στατός. Η εικόνα χρονολογείται από μια μισοκατεστραμμένη επιγραφή στα 1641 και ο Σολομών υπογράφει ἱεθορύ[της].