Αξέντης Συμεών

Image

Αγιογράφος, γνωστός από τις επιγραφές που σώθηκαν στις εκκλησίες Αγίου Σωζομένου, Θεοτόκου (γνωστής ως Αρχαγγέλου) και Αγίας Παρασκευής στη Γαλάτα. Ο Συμεών Αξέντης, όπως φαίνεται, ασχολήθηκε μόνο με την τοιχογραφία. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν βρέθηκαν φορητές εικόνες με την υπογραφή του ή τουλάχιστον που να μοιάζουν με την τεχνοτροπία του. Δεν βρέθηκαν τοιχογραφίες του Συμεών Αξέντη έξω από τη Γαλάτα.

 

Η δράση του Συμεών Αξέντη ήταν βραχύβια, μόλις δυο χρόνια. Η πρώτη εκκλησία που διακόσμησε είναι εκείνη του Αγίου Σωζομένου το 1513. Από την άποψη τεχνοτροπίας και τεχνικής είναι το σημαντικότερο έργο του Συμεών Αξέντη. Ζωγράφισε ολόκληρη την εκκλησία και ακόμη τις εσωτερικές επιφάνειες των ξύλινων στρωτήρων (μαντοσιές) των μακρών τοίχων του ναού. Το 1514 ζωγράφισε το μικρό ναό της Θεοτόκου στα νότια του ναού της Παναγίας Ποδίθου. Από την άποψη ποιότητας οι τοιχογραφίες του Αξέντη στο ναό αυτό είναι κατώτερες εκείνων του ναού του Αγίου Σωζομένου. Oι μορφές εδώ είναι τελείως επίπεδες χωρίς καμιά προσπάθεια απόδοσης όγκου. Κυριαρχεί η σχηματική γραμμή κι η μονόχρωμη ώχρα στα πρόσωπα. Ακόμη χαμηλότερης ποιότητας είναι οι λίγες τοιχογραφίες που ζωγράφισε ο Συμεών Αξέντης στην αψίδα του ναού της Αγίας Παρασκευής το 1514.

 

Ο Συμεών Αξέντης είναι ζωγράφος εκλεκτικός. Χρησιμοποίησε διάφορα πρότυπα τα οποία όμως δεν μπόρεσε να αφομοιώσει. Έτσι σε μια εκκλησία παρουσιάζονται διαφορετικές τεχνοτροπίες, πολλές φορές μάλιστα σε μια μόνο μορφή. Η γρήγορη παρακμή της τέχνης του κι η εξαφάνισή του από το προσκήνιο της τέχνης, σε μια εποχή που υπήρχε πυρετώδης διακόσμηση ναών, όχι μόνο στην ίδια την περιοχή της Γαλάτας αλλά και σ' όλη την Κύπρο, πιθανό να οφείλεται σε κάποια ασθένεια που επέφερε το θάνατό του γρήγορα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image