Γρηγόριος ιερομόναχος ζωγράφος

Image

Σε εικόνα της Παναγίας στο χωριό Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων υπάρχει η υπογραφή «Χειρ Γρηγορίου ζωγράφου ιερομονάχου», και η ημερομηνία 1812.

Φώτο Γκάλερι

Image