Συμεών ζωγράφος

Image

Με το όνομα Συμεών είναι γνωστοί δυο Κύπριοι ζωγράφοι του 16ου αιώνα.

 

Ο πρώτος Συμεών ζωγράφισε τον άγιο Γεώργιο έφιππο με σκηνές από το μαρτύριό του στο δυτικό τυφλό τόξο του βόρειου τοίχου της εκκλησίας της Παναγίας του Κάμπου κοντά στη Χοιροκοιτία το 1509. Πρόκειται για καλό ζωγράφο που ακολουθούσε τη βυζαντινή παράδοση. Την τοιχογραφία αυτή συνοδεύει η ακόλουθη επιγραφή: Δέηση τοῦ δούλου [του] Θεοῦ Σάβα καί τῆς συμβύου καί τῶν [τέκνων α]μήν. Χείρ Συμεών. Εἰστορήθη ει στοά ταύτη 15 την κδ' Ὀκτοβρίου ΑΦΘ Χριστο. Το τυφλό τόξο ονομάζεται στοά όπως και στην επιγραφή της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Κυπερούντα.

 

Ο άλλος Συμεών διακόσμησε με τοιχογραφίες την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στον Ψεματισμένο. Η τεχνοτροπία του ζωγράφου αυτού είναι πολύ διαφορετική από την τεχνοτροπία του Συμεών που αναφέρθηκε πιο πάνω. Στο έργο του παρουσιάζεται κάποια δυτική επίδραση. Ο Συμεών αυτός υπογράφει «Ἁμαρτωλός Συμεών καί τάχα ζωγράφος». Ο ζωγράφος αυτός συνδυάζει την τεχνική της τοιχογραφίας και της εικόνας, και βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο της ζωγραφικής του 16ου αιώνα. Χρησιμοποιεί λευκά και γραμμικά φώτα στις μόλις διακρινόμενες φωτεινές επιφάνειες στα πρόσωπα. Αντίθετα στα ενδύματα οι φωτισμένες επιφάνειες είναι πιο έντονες και τα φώτα έχουν τη μορφή μικρών αραιών πινελιών και τονίζουν τους όγκους. Η πτυχολογία ακολουθεί την Παλαιολόγεια παράδοση. Ορισμένα όμως στοιχεία που χρησιμοποιεί, όπως το κτίριο στη σκηνή της Κοινωνίας των Αποστόλων που σχεδιάζεται σαν εσωτερικό σπιτιού, προδίδουν δυτική επίδραση στη ζωγραφική του. Ο ζωγράφος αυτός πρέπει να ζωγράφισε τις τοιχογραφίες στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στις αρχές του 16ου αιώνα.