Λεόντιος διάκονος

Image

Ζωγράφος του πρώτου μισού του 14ου αιώνα. Αναφορά στον Λεόντιο διάκονο κάμνει επιγραφή γύρω από την τοιχογραφία της Θεοτόκου στο τύμπανο του τυφλού τόξου πάνω από τη βόρεια είσοδο της εκκλησίας της Παναγίας του Άρακος στα Λαγουδερά. Η επιγραφή αυτή, που αντιγράφει στίχους ενός ειρμού του Γεωργίου Σικελιώτη (7ος ή 8ος αιώνας), καταλήγει: εὔχεσαι τῷ γράψαντι τήν δέλτον ταύτην Λεοντίου διακόνου. Ἀμήν. Η μορφή των γραμμάτων της επιγραφής είναι όμοια μ’ εκείνη των γραμμάτων της επιγραφής του έτους 1332/1333 πάνω από την είσοδο από τον νάρθηκα στον κυρίως ναό της Ασίνου. Έχει εκφρασθεί η γνώμη ότι ο Λεόντιος ζωγράφισε όχι μόνο την τοιχογραφία της Θεοτόκου, που αναφέρθηκε πιο πάνω, αλλά και τις τοιχογραφίες που σώζονται στην εξωτερική πλευρά του δυτικού τοίχου της εκκλησίας της Παναγίας του Άρακος. Οι τοιχογραφίες αυτές παρουσιάζουν τεχνοτροπικές ομοιότητες με τις τοιχογραφίες του νάρθηκα της Ασίνου που χρονολογούνται στα 1332/1333, γι’ αυτό θεωρείται ότι ο Λεόντιος διάκονος της επιγραφής της εκκλησίας της Παναγίας του Άρακος ζωγράφισε και τις τοιχογραφίες του νάρθηκα της εκκλησίας της Ασίνου. Τοιχογραφίες όμοιες τεχνοτροπικά μ’ αυτές του νάρθηκα της Ασίνου σώζονται και σ’ άλλες εκκλησίες της Κύπρου όπως π.χ. στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελένδρι. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι τοιχογραφίες αυτές είναι έργο του Λεοντίου διακόνου. Είναι πάντως πιθανό ότι ο Λεόντιος ζωγράφισε τοιχογραφίες σε διάφορες εκκλησίες της Κύπρου το πρώτο μισό του 14ου αιώνα.