Νικόδημος ιερομόναχος ζωγράφος

Ο Νικόδημος υπογράφει εικόνα του Χριστού, Σωτήρος του κόσμου, στην εκκλησία του Αρχαγγέλου στην Πηγή Αμμοχώστου, το 1731.