Μιχαήλ Θετταλός ή Θεσσαλονικεύς

Image

Ο ζωγράφος αυτός που υπογράφεται αδιάφορα σαν Μιχαήλ Θετταλός ή Μιχαήλ Θεσσαλονικεύς εργάσθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα στην Κύπρο. Το 1772 μαζί ΅ε κάποιο Μιχαήλ Κύπριο χρύσωσε το εικονοστάσιο του καθολικού του μοναστηριού του Αγίου Παντελεήμονος Αχεράς. Στη σχετική επιγραφή στην ποδέα του εικoνoστασίoυ αναγράφει «ἐκ χειρός τ’ ἐ΅οῦ Μιχαήλ Θετταλέως». Στην εικόνα όμως της Θεοτόκου που βρίσκεται στο τέμπλο αυτό υπογράφει σαν «Μιχαήλ ἐκ Θεσσαλονίκης». Ο ίδιος ζωγράφος ζωγράφισε και τις εικόνες του Χριστού και του αγίου Νικολάου χωρίς να τις υπογράψει, καθώς και την εικόνα του αγίου Παντελεήμονος όπου υπογράφει σαν «Μιχαήλ ὁ ἐλάχιστος τῶν ζωγράφων». Ο Μιχαήλ ο Θεσσαλονικεύς ζωγράφισε και μικρήν εικόνα του Χριστού το 1799 που βρισκόταν στον δεσποτικό θρόνο στο καθολικό του μοναστηριού του Κύκκου. Στη μονή Κύκκου υπάρχουν και άλλα έργα του Μιχαήλ μεταξύ των οποίων ο αρχάγγελος Μιχαήλ, έργο του 1772 και η Θεοτόκος στον τύπο της Ελεούσας, χρονολογημένη στο 1801. Σήμερα, μαζί με άλλες φορητές εικόνες του ιδίου βρίσκονται στο Μουσείο της Μονής Κύκκου. 

 

Ο Μιχαήλ ο Θεσσαλονικεύς εργάσθηκε και στην Ελλάδα. Ο Δ. Σισιλιάνος στο έργο του Ἕλληνες Ἁγιογράφοι ΅ετά τήν Ἃλωσιν, Αθήναι, 1935, αναφέρει εικόνα του Χριστού Παντοκράτορος στην εκκλησiα του Αγίου Δημητρίου στον Μυστρά ΅ε χρονολογία 1786. Σαν Μιχαήλ Θεσσαλός υπογράφει εικόνα της Θεοτόκου στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στις Μηλιές Πηλίου.

 

Η ζωγραφική του Μιχαήλ Θεσσαλονικέως ή Θετταλού επηρεάζεται αρκετά από τη δυτική ζωγραφική όπως φαίνεται από το μαλακό πλάσιμο των πτυχώσεων των ενδυμάτων και την προσπάθεια απόδοσης των όγκων.

Φώτο Γκάλερι

Image