Γαβριήλ ζωγράφος

Image

Ζωγράφος του 18ου αιώνα. Είναι άγνωστο πού και πότε γεννήθηκε. Είναι γνωστός από τρεις τουλάχιστον εικόνες του. Προφανώς ήταν μοναχός αλλά άγνωστο σε ποιο μοναστήρι. Το 1720 ζωγράφισε την εικόνα του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο χωριό Μαλιά. Τότε ήταν ιεροδιάκονος. Δυο χρόνια αργότερα ζωγράφισε την εικόνα του αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Παναγιά. Το 1723 έγινε ιερομόναχος. Τότε ζωγράφισε την εικόνα της Παναγίας του Κύκκου και του αγίου Γεωργίου με σκηνές του μαρτυρίου του που βρισκόταν στο τετράκογχο παρεκκλήσι της παλαιάς εκκλησίας του Αγίου Αναστασίου στην Περιστερώνα Αμμοχώστου.