Λεόντιος Ιερομόναχος

Image

Λεόντιος ιερομόναχος: Ο Λεόντιος ιερομόναχος ήταν ζωγράφος φορητών εικόνων και όπως φαίνεται από τις υπογραφές του σε δυο εικόνες, καταγόταν από τη Λεμεσό. Το 1673 ζωγράφισε την εικόνα του αποστόλου Βαρνάβα, για την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σήμερα βρίσκεται στο Σκευοφυλάκιο της Μονής Μαχαιρά. Είναι υπογεγραμμένη από τον Λεόντιο Ιερομόναχο. Το 1679 ζωγράφισε την εικόνα του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου που βρίσκεται στο εικονοστάσιο της εκκλησίας της Παναγίας Αμιρούς. Το 1680 ζωγράφισε τη Σταύρωση και τα λυπητερά του εικονοστασίου της εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνος στην Τρεμετουσιά, σύμφωνα με τις επιγραφές που σώζονται στον σταυρό και στο πίσω μέρος του λυπητερού με την Παναγία. Τόσο ο σταυρός όσο και τα λυπητερά, όπως και οι άλλες εικόνες της εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνος, κλάπηκαν από τους Τούρκους το 1974. Το 1684 ζωγράφισε την εικόνα του αγίου Αντωνίου στην ομώνυμη μαρωνιτική εκκλησία στην Κυθρέα. Στην εικόνα αυτή υπογράφει: χείρ Λεοντίου ἰερομονάχου ἐκ Νεμεσοῦ, ἔτος Χριστοῦ ΑΧΠΔ. Το 1685, με παραγγελία του αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου Β΄, ζωγράφισε την εικόνα του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου για την εκκλησία της Παναγίας Ασπροφορούσας στο Πέλλαπαΐς. Στο κάτω αριστερό μέρος της εικόνας εικονίζεται γονυπετής ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ντυμένος με αρχιερατικά άμφια. Η εικόνα επιζωγραφίσθηκε τον 19ο αιώνα. Μόνο οι σκηνές από τη ζωή του Προδρόμου έμειναν άθικτες. Ο ίδιος, ίσως, ζωγράφος ζωγράφισε το 1705 και την εικόνα του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου που υπήρχε στον γυναικωνίτη της εκκλησίας των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας στη Λεμεσό. Και άλλες εικόνες του ζωγράφου αυτού σώζονται σε διάφορες εκκλησίες της Κύπρου.

 

Ο Λεόντιος ιερομόναχος υπερτερεί όλων, σχεδόν, των άλλων γνωστών ζωγράφων του 17ου αιώνα στην Κύπρο. Χρησιμοποιούσε διάφορα πρότυπα με διαφορετική τεχνοτροπία το καθένα και γι’ αυτό το έργο του χαρακτηρίζεται από ποικιλία τεχνοτροπιών. Όπως φαίνεται δεν μπόρεσε να αφομοιώσει τα πρότυπά του και να δημιουργήσει δική του, απόλυτα προσωπική τεχνοτροπία.

 

Φώτο Γκάλερι

Image
Image