Θεοφύλακτος ζωγράφος

Image

Είναι γνωστός από ένα μόνο ενυπόγραφο έργο του, την εικόνα της Παναγίας Εγκλειστριανής. Ο Θεοφύλακτος ήταν καλός ζωγράφος όπως φαίνεται από τους δυο αρχαγγέλους που συνοδεύουν την Θεοτόκο και δεν έχουν επιζωγραφισθεί. Αντίθετα τόσο η Θεοτόκος όσο κι ο Χριστός έχουν επιζωγραφισθεί. Ο Θεοφύλακτος είναι ζωγράφος του πρώτου μισού του 16ου αιώνα.