Γεώργιος Σκληράτος ζωγράφος

Image

Σε σημείωμα του 15ου αιώνα που σώθηκε στον κώδικα 174 της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Παρίσι, αναφέρεται ο Γεώργιος Σκληράτος. Ήταν, σύμφωνα με το σημείωμα, διάκονος και χαρτοφύλαξ της μητροπόλεως Πάφου και κατοικούσε στο χωριό Πλατανίστεια. Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί οποιοδήποτε έργο του.