Χαράλαμπος ζωγράφος

Image

Με το όνομα Χαράλαμπος είναι γνωστοί δυο ζωγράφοι φορητών εικόνων του 18ου αιώνα.

 

Ο πιο σημαντικός και ο παλαιότερος ήταν φαίνεται μοναχός στο μοναστήρι του Κύκκου. Το 1757, ενώ ήταν διάκονος, ζωγράφισε την εικόνα της Παναγίας Κυκκώτισσας στο παρεκκλήσι της «Βασιλικής» κοντά στο μοναστήρι του Κύκκου. Το 1770, όταν είχε ήδη χειροτονηθεί ιερομόναχος, ζωγράφισε εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας δεξιοκρατούσας στην εκκλησία της Παναγίας στις Τρεις Ελιές. Ο ίδιος ζωγράφος ζωγράφισε το 1752 την εικόνα του ευαγγελιστή Λουκά που βρίσκεται στην εκκλησία των Αγίων Σεργίου και Βάκχου στον Καλοπαναγιώτη. Το 1759 φιλοτέχνησε τη φορητή εικόνα της Αγίας Μαρίνας, η οποία βρίσκεται στο Ναό της Παναγίας Θεοσκέπαστης.

 

Ο Χαράλαμπος, αν και ακολουθεί τη βυζαντινή παράδοση, δεν είναι ανεπηρέαστος από τη δυτική τέχνη. Η ποιότητα της ζωγραφικής του είναι πολύ ανώτερη από εκείνη των άλλων συγχρόνων του ζωγράφων. Μόνο μια εικόνα του έχει δημοσιευθεί, μέχρι σήμερα, εκείνη της Παναγίας Κυκκώτισσας του 1757, (Γ. Σωτηρίου στο βιβλίο του Τά Βυζαντινά Μνημεῖα τῆς Κύπρου, Αθήναι, 1935, πίν. 126, β).

 

Ο άλλος Χαράλαμπος ιεροδιάκονος, είναι γνωστός από μια εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται στην εκκλησία της Παναγίας στη Χούλου και χρονολογείται στα 1784.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image