Μοντγκεσάρτ Montgesart οικογένεια

Image

Μεσαιωνική οικογένεια ευγενών που πήρε το όνομά της από τοποθεσία στην Παλαιστίνη, κοντά στην Ramleh. Κλάδος της εγκαταστάθηκε στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Γνωστά κυπριακά μέλη της είναι:

 

1. Ερρίκος ντε Μοντγκεσάρτ: Στην υπηρεσία του βασιλιά της Κύπρου Πέτρου Α' (1359-1369). Πήρε μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις του Πέτρου στη Συρία και στη Μικρά Ασία (κατάληψη της Αττάλειας το 1361).

 

2. Ιάκωβος ντε Μοντγκεσάρτ: Στην υπηρεσία του βασιλιά της Κύπρου Πέτρου Α' (1359-1369). Πήρε μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις του Πέτρου στη Μικρά Ασία (Κώρυκος), στην Αίγυπτο (κατάληψη Αλεξάνδρειας το 1365), στη Συρία και στην Αττάλεια. Το 1373-74 (επί ημερών του βασιλιά Πέτρου Β') συνελήφθη από τους Γενουάτες που είχαν εισβάλει στην Κύπρο και κρατήθηκε ως όμηρος στη Γένουα.

 

3. Λεττάν ντε Μοντγκεσάρτ: Πήρε μέρος στην εκστρατεία του Πέτρου Α' στην Αίγυπτο και στην άλωση και λεηλασία της Αλεξάνδρειας.

 

4. Νικόλαος ντε Μοντγκεσάρτ: Το 1374 μετεφέρθη στη Γένουα ως όμηρος των Γενουατών.

 

5. Ρομπέρ ντε Μοντγκεσάρτ: Έζησε επί ημερών του βασιλιά της Κύπρου Ερρίκου Α' (1218-1253). Αναφέρεται ως ένας από τους τρεις Κυπρίους ευγενείς που ο Ερρίκος είχε ορίσει ως εκτελεστές της διαθήκης του. Οι άλλοι δυο ήσαν ο Γκυ ντ' Ιμπελέν και ο Φίλιππος ντε Noβάρ.

 

6. Ρομπέρ ντε Μοντγκεσάρτ: Έζησε επί ημερών του βασιλιά της Κύπρου ΕρρίκουΒ' (1285-1324). Ήταν ένας από τους κύριους υποστηρικτές του βασιλιά, όταν αυτός εκθρονίστηκε το 1306 από τον αδελφό του Αμωρύ. Μετά την επανάκτηση του θρόνου από τον Ερρίκο το 1310, ο Ρομπέρ ντε Μοντγκεσάρτ ετέθη στην υπηρεσία του. Αναφέρονται κυρίως ναυτικές δραστηριότητές του κατά των Σαρακηνών και κατά πειρατών.

 

7. Χαμερίν ντε Μοντγκεσάρτ: Πήρε μέρος στην εκστρατεία του Πέτρου Α' στην Αίγυπτο και στην άλωση και λεηλασία της Αλεξάνδρειας. Το 1374 μετεφέρθη στη Γένουα ως όμηρος των Γενουατών.