Μύθος κύπριος

Image

Το όνομα αυτό διδόταν σε αριθμό διδακτικών μύθων της Αρχαιότητας. Σύμφωνα με τους συγγραφείς Ερμογένη και Αφθόνιο ονομάστηκαν έτσι γιατί τους έπλασαν Κύπριοι. Το όνομα μαρτυρείται άλλοτε στον ενικό («μύθος κύπριος») και άλλοτε στον πληθυντικό («μύθοι κύπριοι») από πολλούς συγγραφείς και από διασωθέντες παπύρους. Κατά τον συγγραφέα Διογενιανό ο κυπριακός διδακτικός μύθος ονομάστηκε έτσι από τους ιδίους τους Κυπρίους που τον θεωρούσαν ντόπιο.

 

Ένας ανώνυμος συγγραφέας αναφέρει ότι οι Κύπριοι, όπως και οι Κίλικες, επειδή ταξίδευαν για εμπορικούς λόγους σε πολλά άγνωστα μέρη, έπλασαν τους μύθους για τα άλογα ζώα σαν να είχαν δει σε κάποιους τόπους ζώα με παράξενη μορφή. Ο συγγραφέας Θέων, γράφοντας για τον κυπριακό μύθο, λέγει ότι ονομάστηκε έτσι επειδή άρχιζε με τις λέξεις «Κυπρία γυνή εἶπεν...».

 

Οι σχετικές μαρτυρίες των αρχαίων συγγραφέων αναφέρουν, εκτός από τους κυπριακούς μύθους, και μύθους καρικούς, συβαριτικούς, λιβυκούς ή λιβυστικούς, αισώπειους, αιγυπτιακούς, φρυγικούς και κιλικίους. Κατά τον Ερμογένη ο όρος «αισώπειοι μύθοι» περιλαμβάνει όλους τους μύθους που φέρονται με όλα τα άλλα ονόματα.